Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 

   Informuje się, że w dniu 19 września 2022 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni

- dokonają rozpatrzenia wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień;

- zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

·         wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkania komunalnego przy ul. Leśnej 2/7 w Pludrach,

·         wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 357 w Turzy,

·         wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74 w Ligocie Dobrodzieńskiej,

·         wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 475 w Szemrowicach,

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

•    zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

•    wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Wersja XML