Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień

 

 „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

 

W dniu 30.08.2022 r. została podpisana umowa w sprawie projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” , obszar programowy Energia.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle i gminach. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.

W ramach zadania zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych w budynkach trzech szkół podstawowych na terenie gminy tj. :

-Szkoła Podstawowa w Pludrach;

- Szkoła Podstawowa w Turzy;

- Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu.

Gmina Dobrodzień otrzyma dofinansowanie wynoszące 69, 9999998640938%  kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę nie większą niż  3 605 429,17 PLN , z czego 3 064 614,79  zł pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a 540 814,38 zł stanowi wsparcie z budżetu państwa.

 

norway grants.jpegnfosigw.jpeg

 

Link do strony internetowej Funduszy Norweskich iEOG: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Wersja XML