Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy zebrań w sołectwach

Terminy  zebrań  w  sołectwach dot. wyboru zadań na 2023r. z Funduszu Sołeckiego

 

Lp

Sołectwo

Termin zebrania

Godzina

Miejsce

 

1

SZEMROWICE

05.09.2022

(poniedziałek)

1630

w budynku OSP w Szemrowicach ul. Strażacka  1

 

2

WARŁÓW

05.09.20202

(poniedziałek)

1900

w budynku OSP w Szemrowicach ul. Strażacka 1

3

BZINICA NOWA

06.09.2022

(wtorek)

1800

w budynku OSP w Bzinicy Starej ul. Dębowa

4

BZINICA STARA

06.09.2022

(wtorek)

1800

w budynku OSP w Bzinicy Starej  ul. Dębowa

5

KOCURY

07.09.2022

(środa)

1800

Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach przy ul. Oleskiej

 

6

PIETRASZÓW

08.09.2022

(czwartek)

1700

w restauracji „ KORONA” 

 

7

PLUDRY

12.09.2022

(poniedziałek)

1800

w świetlicy w Pludrach przy  ul. Szkolnej 1               

8

MAKOWCZYCE

13.09.2022

(wtorek)

17.30

w odbudowanej remizie w Makowczycach ( zmiana zadania )

9

LIGOTA DOBRODZIEŃSKA

13.09.2022

(wtorek)

19.00

W budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej przy
ul. Wojska Polskiego 70      

10

RZĘDOWICE

15.09.2022

(czwartek)

1600

w budynku gminnym w Rzędowicach przy ul. Dobrodzieńskiej 10

11

BŁACHÓW

15.09.2022

(czwartek)

1800

Hurtowni INTAR ul. Opolska 63a

12

KLEKOTNA

19.09.2022

(poniedziałek)

1700

w remizie OSP w Klekotnej przy ul. Dobrodzieńskiej 1

(wybory sołtysa, zmiana zadania)

13

GOSŁAWICE

20.09.2022

(wtorek)

1700

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach ul.Sierakowska  1

14

GŁÓWCZYCE

20.09.2022

(wtorek)

1830

w OSP  Główczyce  ul. Dobrodzieńska 1

15

MYŚLINA

22.09.2022

(środa)

1800

Klub Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Myślinie ul. Przejazdowa 2

16

KOLEJKA

26.09.2022

(poniedziałek)

1800

w altanie na boisku w Kolejce  (zmiana zadania)

 

                                                                       

Porządek zebrań:

(sprawy sołtysa)

(sprawy urzędu)

.⃰  dotyczy tylko niektórych sołectw

.⃰ .⃰  dotyczy tylko sołectwa Klekotna

 

Wersja XML