Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezrobocie w gminie Dobrodzień

 

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 31 lipca 2022r. posiada współczynnik bezrobocia  2,06%.

Stopa bezrobocia na dzień 31.07.2022r.:

•   w powiecie oleskim wynosi    3,8%

•   w województwie opolskim wynosi   5,6%

•   w kraju wynosi   4,9%

Wersja XML