Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne  posiedzenie Komisji

   Informuje się, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku o godzinie 15.00 odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa  z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji. Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni:

•    zaopiniują projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;

•    zapoznają się z informacją o utworzeniu Spółdzielni Energetycznej;

•    dokonają opiniowania projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce-Gosławice-Zwóz.

 

Wersja XML