Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

Niniejszym informuję, że  1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 w ramach przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa opolskiego zostanie nadany sygnał akustyczny na terenie Gminy Dobrodzień – Ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty poprzez uruchomienie syren alarmowych OSP (zdalnie przez PCZK/WCZK lub miejscowo przez wyznaczonych członków OSP).

Jednocześnie przypominam o obowiązującej interpretacji ogłaszanych sygnałów:

- „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

- „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Wersja XML