Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze spotkanie w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o pierwszym spotkaniu w ramach opracowania  projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Restauracji Gościniec Jaguś w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 2. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008.

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008 powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.

Wersja XML