Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 31 maja 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie: sprzedaży mieszkań w Dobrodzieniu przy ul. Solnej i Placu Wolności;  przekazania gruntu przy ul. Solnej; przekazania Radzie Sołeckiej wsi Kolejka działki nr 95/24 ; przekazania Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny działki nr 2295  w Dobrodzieniu; wyrażenia zgody oraz określenia ceny dzierżawy na kolejny okres 3 lat dzierżawy działek  nr 258/67 i 344/8 położonych w Bzinicy Nowej.

Wersja XML