Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska – droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Błachowa

 

W dniu 30.05.2022 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Błachowa, o szerokości 3,50 mb i łącznej długości 366 mb, na kwotę brutto: 288 467,02 zł, z VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie.

Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ww. ustawy, na zadanie pn.: Przebudowa łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska” – droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Błachowa.

Roboty objęte zamówieniem będą zrealizowane w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 31 cm i szerokości 4,00 mb (1464 m2),

- wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem Rm =2,5 MPa o gr. 15 cm (1464 m2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 12 cm (1464 m2),

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC 11S 50 /70 o gr. 4 cm warstwa ścieralna (1281 m2),

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC16W 50/70 o gr. 5 cm warstwa wiążąca (1281 m2),

- wykonanie zjazdów (20 m2),

- uzupełnianie poboczy klińcem (549 m2).

[MK]

Wersja XML