Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Gmina Dobrodzień w ramach realizacji Priorytetu 3 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogicznej w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ( Dz.U z 2021r poz.1675 ) otrzymała dotację celową w wysokości 17 000, 00zł co stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

 Organ prowadzący placówki zobowiązuje się do przeznaczenia na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości 4 250,00 zł co stanowi 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Wsparcie otrzymały:

  1. Przedszkole Samorządowe w Pludrach – 3 125,00 zł
  2. Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach – 3 125,00 zł
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu – 15 000,00 zł.
Wersja XML