Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni dokonają:

-analizy wykonania budżetu za 2021 rok, w tym windykacja podatków i opłat za 2021 rok i zaległości z lat ubiegłych,

-zapoznają się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

-przygotują wniosek o udzielenie absolutorium za 2021 rok Burmistrzowi Dobrodzienia w celu przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

-przyjmą protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wersja XML