Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - przedłużenie stopni alarmowych

Dobrodzień, 16 maja 2022 r.

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

 

Informuję, że Prezes Rady Ministrów kolejny raz przedłużył okres obowiązywania stopni alarmowych:

- drugiego stopnia alarmowego (stopnia– BRAVO),

- trzeciego stopnia alarmowy CRP - (CHARLIE – CRP).


 

Wprowadzone stopnie alarmowe obowiązują na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja2022 r. do godz. 23.59


 

Uwaga:

 

Stopień BRAVO dotyczy zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopień CHARLIE-CRP dotyczy  przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.


 

PDFStopnie alarmowe 16.05.22.pdf (85,03KB)

A.G.

 

Wersja XML