Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

K O M U N I K A T

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie

w sprawie wiosennej akcji 2012 r. szczepienia lisów wolno żyjących przeciwkowściekliźnie.

 

                        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie działając na podstawie pisma Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 02.04.2012 r. znak DZ.913.10.2012.SW oraz zgodnie z  § 5, pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1509) powiadamia, że w dniach od  21. 04 do 30. 04. 2012 r. odbędzie się na terenie województwa opolskiego, w tym powiatu Olesno, z wyłączeniem terenów zabudowanych i akwenów, wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie będzie wykonywane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki .

                        Informuję, że dotykanie przynęt, branie do rąk powoduje w następstwie fakt nie podjęcia szczepionki przez lisy, a to przekreśla zasadność prowadzonej akcji szczepienia.

                        W żadnym przypadku przynęta nie może być konsumowana przez ludzi!

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.

            W okresie dwóch tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój, ciszę i ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w ww.  sprawie można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie, ul. Kossaka 5, pod numerem telefonu 034/358-26-18.                                                       

 

 

                                                                                          Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

                                                                                            w Oleśnie

                                                                                                                                        lek. wet. Krzysztof Chyra                                          

 

                                                                                  

 

DOCAkcja szczepienia lisów- wiosna 2012 (1).doc

DOCOpis szczepionki.doc

 

 

Wersja XML