Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa budynku remizy OSP w Pludrach.

 

flaga i godło na www.png

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 887 000,00 zł.

 

 

Została podpisana umowa na budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej z zapleczem socjalnym w miejscowości Pludry, przy ul. Szkolnej, z firmą Genner Sp. z o.o., ul. Grudniowa 44, 26-600 Radom, na kwotę brutto: 1 375 000,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa budynku remizy OSP w Pludrach”.

Wykonawcy zostanie przekazany terenu budowy, na którym realizowane będą roboty objęte zamówieniem w terminie do końca września b.r.

Przedmiot zamówienia stanowi: budowa budynku remizy ochotniczej straży pożarnej z zapleczem socjalnym w miejscowości Pludry, przy ul. Szkolnej, tj. budowa budynku w kształcie prostokąta, o prostej, parterowej bryle, niepodpiwniczony, o dachu dwuspadowym, z wystającym okapem i pokryciem w postaci blachy warstwowej.

Budynek remizy ochotniczej straży pożarnej funkcjonował będzie jako garaż dla samochodów pożarniczych oraz magazynowania sprzętu przeciwpożarowego, osobistego sprzętu ochrony, węży pożarniczych, gaśnic i innych. W budynku wydzielono także pomieszczenia: szatni, toalet z natryskiem, pomieszczenie porządkowe oraz biuro.

[MK]

IMG_20220318_122159299.jpeg


Galeria zdjęć:

 

 

Wersja XML