Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ruchu

 

PROJEKT SPOŁECZNY 2012.jpeg Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu przystąpiło do realizacji autorskiego pomysłu Projektu Społecznego/2012 Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ruchu”.  Projekt ten ma na celu zachęcenie przedstawicieli społeczności lokalnych do prostych działań, które pozwolą zobaczyć w jakim stanie jest lokalna infrastruktura sportowa, zrozumieć jakie nawyki sportowe mają mieszkańcy oraz wyznaczyć kierunek zmian niezbędnych do poprawienia dostępu do ruchu.

Koordynatorami projektu są Paulina Suchańska i Gabriela Kukowka. Projekt zostanie zrealizowany w Dobrodzieniu do końca 2012 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania  dotyczące obiektów i  imprez sportowych. 

Mapowanie pomyślane jest tak, by maksymalnie angażować różne grupy społeczne do wspólnych działań na rzecz podstawowej potrzeby, jaką jest ruch, sport a dalej zdrowie.

Burmistrz Dobrodzienia popiera powyższą inicjatywę,  jednocześnie zwraca się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie realizatorom projektu przeprowadzenia wywiadów. Zakłada się, że przebadanych zostanie 100 osób, które poproszone zostaną o odpowiedź na następujące pytania:
1. Co myślą o sporcie? 2. Czy uprawiają sport? 3. Jakie dyscypliny, gdzie, kiedy?

Więcej informacji na temat projektu www.pgdobrodzien.wodip.opole.pl

JPEGRekomendacja Burmistrza Dobrodzienia.jpeg (42,88KB)

Wersja XML