Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CYFROWA GMINA - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

logo Polska Cyfrowa .jpeg

Projekt  „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniu 12.01.2022 roku Gmina Dobrodzień podpisała Umowę o powierzenie grantu p numerze 3488/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach umowy Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości 292 110,00 zł. 

Projekt obejmie: 

-Cyfryzację biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych. Chmura obliczeniowa dla JST.

-Edukacja cyfrowa dla urzędników. 

-Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wersja XML