Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

   Informuje się, że w dniu 24 stycznia 2022 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

                                                

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

 

Radni dokonają:

 

•         rozpatrzenia wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień;

•         zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień;

 

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 

•         wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Dobrodzień;

•         przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Habaś, zmiany rodzaju miejscowości Bąki, Bzionków, Liszczok, Ługi, Marzatka, Murków, Rędzina oraz zniesienia miejscowości Kolejka i Zwóz;

•         ustalenia diet dla radnych;

•         udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;

•         zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

•         wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

 

Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

 

1.    sprzedaży lokalu komunalnego na rzecz najemcy przy ul. Chłopskiej
w Dobrodzieniu;

2.    sprzedaży lokalu komunalnego na rzecz najemcy przy ul. Os. Robotnicze  w Pludrach;

3.    przejęcia działek w Pludrach pod drogę.

 

Radni zapoznają się z wynikami konsultacji społecznych oraz zaopiniują projekt uchwały 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na wieś

Wersja XML