Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w X Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Serdecznie zapraszam wszystkich rolników z województwa opolskiego do wzięcia udziału w tegorocznej X edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej , Bronisław Komorowski.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje oraz organizacje  działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Oceną gospodarstw rolnych zgłoszonych do konkursu zajmą się komisje konkursowe, które podczas wizytacji gospodarstw zwracać będą uwagę na ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji i urządzeń elektrycznych, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw. Udział gospodarstwa rolnego w konkursie i poddanie go ocenie ekspertów z zewnątrz pozwolił Państwu na weryfikację jego poziomu bezpieczeństwa i warunków pracy. Może być także zachętą do wprowadzania zmian poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy.

Laureaci etapu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia. Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzonych indywidualnie produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS . W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMTRAC 670DT. W 2011 roku, na etapie wojewódzkim zwyciężyło gospodarstwo Państwa Ireny i Romana Wiesiołek z Kotorza Małego, które także zostało wyróżnione na etapie centralnym. Warto przypomnieć, że dodatkowo organizatorzy Opolagry ufundowali opolskim laureatom nagrodę w postaci wyjazdu na wystawę Agritechnica 2011 do Hanoweru.

 Wszystkie niezbędne informacje o Konkursie (min. regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl , w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i w każdej Placówce Terenowej.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w PT KRUS w Oleśnie lub OR  KRUS w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca  2012r. Zachęcamy także do korzystania z Kalendarza wydarzeń prewencyjnych na stronie internetowej KRUS – link do kalendarza  http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

DOCZaproszenie do udziału w X edycji konkursu BGR .doc

                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                            Kierownik Placówki Terenowej w Oleśnie

                                                                            Bożena Dubas

Wersja XML