Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

 

 W dniu 29 października 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne realizowane w ramach powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pk. „OBRONNOŚĆ-21”. W szkoleniu wezmą udział pracownicy Urzędu, osoby na które zostały nałożone zadania obronne. 

W związku z powyższym w dniu 29 października 2021 roku obsługa petentów będzie  ograniczona  (szczególnie w czasie realizacji zadań wynikających z „Planu akcji kurierskiej”). 


Podstawa :
Zarządzenie NR S.0050.139.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19.10.2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego realizowanego w ramach powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego   „OBRONNOŚĆ – 21".

PDFINFORMACJA.Scan.pdf

Wersja XML