Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spacer ścieżkami historii Sołectwa Kocury

Z cyklu historia lokalna zapraszamy na spacer ścieżkami historii Sołectwa Kocury.


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów ,,Brzozowa Dolina'' wraz Urzędem Gminy w Dobrodzieniu i Sołtysami sąsiednich wsi

w ramach projektu ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprasza mieszkańców Gminy Dobrodzień na spacer po lesie dla całych rodzin, który odbędzie się w niedziele tj. 17 października o godz.11.00 w Kocurach. Celem zadania jest poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Dobrodzień należącej do LGD ,,Kraina Dinozaurów''.

Przebieg trasy:

Start spod Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach. Przejście około 5 km małą pętlą po Leśnictwie Brzezinki . Na zakończenie spaceru zapraszamy na spotkanie integracyjne z poczęstunkiem na placu przy CAW w Kocurach (przyjazd i odjazd we własnym zakresie).

Rajd poprowadzi miejscowy przewodnik-pasjonat historii. Z uwagi na długość trasy proszę o zabranie ze sobą picia.

Warunkiem przeprowadzenia spaceru będzie ładna pogoda.


Bliższe informacje pod nr tel. 601475806


 

Projekt ,,Cudze chwalicie , swego nie znacie''

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów''.

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML