Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu 22.02.2012 o godzinie 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wzięli udział, oprócz władz Gminy, przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, przedstawiciel OSP, kierownik MGOPS, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, inspektor OC. Tematem posiedzenia było podsumowanie dotychczasowych oraz określenie dalszych kierunków działań związanych z zamarznięciem przyłączy wodnych do niektórych posesji w gminie (głównie w  Pludrach przy ulicy Leśnej i Kopernika,  Dobrodzieniu przy ulicy Opolskiej). Postawiono zadania  w zakresie wzmożenia działań związanych z usuwaniem awarii, utrzymania dostaw wody na dotychczasowym poziomie oraz (w związku ze wzrostem kosztów związanych z zakupem wody spożywczej) rozpatrzono wniosek o uruchomienie procedur związanych z wypożyczeniem zbiornika do przewozu wody pitnej.

Wersja XML