Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie klubu Senior+ w miejscowości Myślina

W dniu 23.07.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę istniejącego wolnostojącego gminnego budynku spotkań wiejskich w miejscowości Myślina przy ul. Przejazdowej 2, z firmą MAS-BUD Andrzej Skorupa, ul. Nowa Kolonia 10, 46-380 Myślina, na kwotę brutto: 544 332,05 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utworzenie klubu Senior+ w miejscowości Myślina”.

Wykonawcy przekazano terenu budowy, na którym realizowane będą roboty objęte zamówieniem w terminie do 5 miesięcy.

Przedmiot zamówienia stanowi: przebudowa istniejącego wolnostojącego gminnego budynku spotkań wiejskich w miejscowości Myślina przy ul. Przejazdowej 2. Planuje się stworzenie placówki dla 20 osób, które będą w niej przebywać okazjonalnie. Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. Z zakresu rzeczowego robót do wykonania wyłączono część budynku w której znajduje się biblioteka oraz pomieszczenie z kotłem grzewczym. Wewnątrz przebudowywanego obiektu mieściły się będą sale obrad dla mieszkańców, łazienki, pomieszczenia pomocnicze oraz aneks kuchenny.

 

[MK]

Wersja XML