Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiłek w szkole i w domu

Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

Brak opisu obrazka

 

 Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
 

Instytucja dofinansowywana:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich , ul. Piastowska 17 , 46-380 Dobrodzień 
Wartość dofinansowania: 80 000 zł
Wartość zadania: 100 000 zł

Wersja XML