Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 13 lutego 2012 roku o godzinie15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Radni zapoznają się ze sprawami związanymi z racjonalizacją sieci szkolno-przedszkolnej w Gminie Dobrodzień.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki oraz  w sprawie stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Radni złożą propozycje do planu pracy komisji.

Wersja XML