Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maluch + 2021 Dofinansowanie miejsc opieki w Gminnym Żłobku "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu

 

Brak opisu obrazka

 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Opolskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ realizowanego w latach ubiegłych.

Instytucja dofinansowywana:  Gminny Żłobek "Kraina Uśmiechu", ul. Piastowska 17 A, 46-380 Dobrodzień 
Wartość dofinansowania: 28 800 zł
Wartość zadania: 497 779 zł

 

 

Brak opisu obrazka

 

  Brak opisu obrazka                                                                                    Brak opisu obrazka

Wersja XML