Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba o przesyłanie ofert - opracowanie merytoryczno-graficzne książki "Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii"

 

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na opracowanie merytoryczno-graficzne książki pt."Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii”

Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Opracowanie merytoryczno-graficzne książki "Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii" polegać będzie na:

- przeprowadzeniu kwerendy wśród kolekcjonerów, wydawców lub autorów oraz dokonaniu wyboru najciekawszych pocztówek i fotografii o wartości historycznej i estetycznej,
- opracowaniu merytorycznym (wprowadzenie, krótka historia ukazanych na pocztówce miejscowości, objaśnienia dotyczące ukazanych miejsc, obiektów oraz scen rodzajowych w kontekście dziejów regionu),
- graficznym opracowaniu układu kompozycyjnego publikacji oraz zgromadzonych widokówek i fotografii, znaków plastycznych i map,
- przygotowaniu  publikacji do korekty drukarskiej i druku. 

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Kryterium wyboru oferty jest cena. Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: a.wlodarz@dobrodzien.pl  , osobiście lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie  do 14.lutego 2012 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  

 

 

Wersja XML