Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolskie dla podstawówek

Projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.   W sumie z regionalnych funduszy unijnych do opolskich pedagogów ze szkół podstawowych w całym regionie trafi 4.957 komputerów.

Szkoły podstawowe Gminy Dobrodzień przystąpiły do projektu. Komputery do odbioru przygotowali pracownicy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu otrzymała 24 dla laptopy, Publiczna Szkoła Podstawowa w  Turzy - 9 laptopów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach - 7 laptopów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach – 12 laptopów. Z komputerów korzystają nauczyciele prowadzący nauczanie zdalne.
 
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19. Pośrednio wsparciem objętych zostanie 68.480 uczniów uczęszczających do szkół województwa opolskiego z terenu województwa opolskiego oraz 11.046 nauczycieli, w tym 9.004 nauczycieli, dla których szkoły podstawowe są pierwszym miejscem zatrudnienia.


Analiza potrzeb, przeprowadzona w oparciu o diagnozy potrzeb przedłożone i zatwierdzone przez organy prowadzące szkoły, wykazała pilną konieczność wsparcia w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Działania w projekcie.
•    Zakup laptopów – 4.957 szt.
•    Wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w narzędzia TIK, rozwijające kompetencje informatyczne oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii. Pakiet działań informacyjnych, upowszechniających i świadomościowych skierowany do 385 szkół podstawowych województwa opolskiego, mający na celu rozwijanie kompetencji informatycznych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Pakiet zakłada m.in. dostęp do bloga zawierającego treści dotyczące zdalnego nauczania, innowacyjnych metod edukacjo-pedagogicznych, inteligentnych rozwiązań, sposobów motywacji, zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród uczniów i nauczycieli w sytuacji izolacji, ograniczenia kontaktów społecznych i zagrożenia zakażeniem.
•    Dostęp dla wszystkich szkół do webinariów oraz e-booków w zakresie m.in. obsługi platform nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Ms Teams.


Brak opisu obrazka

Wersja XML