Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

Informuje się, że w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Radni zaopiniują projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

Radni zapoznają się z informacją:

1. ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020;

2. z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 rok;

3. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok.

Odbędzie się dyskusja na temat zorganizowania II Forum Gospodarczego.

Wersja XML