Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 19 maja 2021 roku o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni dokonają:

 1. Analizy wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok w tym windykacji podatków i opłat za 2020 rok.

 2. Zapoznają się z treścią Uchwały nr 99/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

 3. Przygotują wniosek o udzielenie absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Dobrodzienia w celu przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 4. Przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


  Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym nie odbędzie się.


 


 

Wersja XML