Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 22 marca 2021 roku o godzinie 15-tej odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

 

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 

 

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2020 rok.

Wersja XML