Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Sołtysa

 

Z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest w dniu 11 marca, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Sołtysom Gminy Dobrodzień oraz Członkom Rad Sołeckich.

Funkcja sołtysa to zadanie trudne, wymagające kompetencji organizatorskich, nierzadko negocjacyjnych, otwartości na ludzi i ich problemy. Z okazji dzisiejszego święta, składam podziękowania i słowa uznania za trud i wysiłek w konsekwentnym wykonywaniu zadań w sołectwach, dobrą współpracę oraz działania, które przekładają się na realizację potrzeb mieszkańców. Jesteście Państwo gospodarzami swoich małych Ojczyzn oraz fundamentem samorządności. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu wytrwałości, pomysłów oraz inicjatyw integrujących mieszkańców sołectwa.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Dobrodzienia

Andrzej Jasiński

Brak opisu obrazka

Wersja XML