Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

Informuje się, że w dniu 15 marca 2021 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.
Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie  się poprzez system informatyczny.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

    • zmiany Uchwały nr XXVI/240/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie likwidacji Gminnego  Żłobka w  Dobrodzieniu;
      
    • uchylenia Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu;
      
    • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości  Dobrodzień, Warłów, Rzędowice wzdłuż ulicy Oleskiej przy drodze wojewódzkiej nr 901;
      
    • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Błachów na południe od ul. Opolskiej i w rejonie obwodnic drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901:
      
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.


Radni zapoznają się z informacją:

    1. o stanie i realizacji zadań związanych z promocją Gminy Dobrodzień;
       
    2. koordynatora ds. szczepień w Gminie Dobrodzień;
       
    3.  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok;
       
    4. o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2020 rok.
       
       Kolejnym punktem posiedzenia Komisji będzie dyskusja nad upamiętnieniem III Powstania Śląskiego.

Wersja XML