Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Oleśnie Wydział Komunikacji i Transportu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. termin na zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynosi 30 dni.   
Za przekroczenie 30 dniowego terminu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm./ grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Prosimy o bieżące i terminowe wypełnianie ustawowych obowiązków.

Wersja XML