Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej

Brak opisu obrazka

W dniu 23 marca 2011 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzymała dotację w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację operacji pt.”Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski”, co stanowi kwotę 24.598,00 zł.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wioski poprzez zabezpieczenie ogrodzeniem miejsca, w którym znajduje się cmentarz oraz podjęcie działań mających na celu wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. Operacja ta została zakończona w listopadzie 2011 roku.

Wersja XML