Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont na Stadionie Miejskim

Dobiegła końca inwestycja pn.„Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek”.  Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo „ENMA-BIS” Spółka z o.o. W ramach zadania zdemontowano istniejące trybuny oraz wykonano schody umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi poziomami. Na trybunach zamontowano siedziska w barwach Klubu Sportowego „Start Dobrodzień”.

Zadanie to zostało dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013.

 

 

Wersja XML