Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Informuje się, że w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 15.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Radni dokonają:

-rozpatrzenia wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień,

-zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Zaopiniują:

-projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w roku 2021;

-wniosek w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień na rzecz najemcy w Bzinicy Starej, przy ul. Głównej.

Radni zaproponują cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

-działki nr 251 o powierzchni 3,0380 ha położonej w Rzędowicach;

-lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Leśnej;

-działki nr 2610/2 o powierzchni 0,3022 ha położonej w Dobrodzieniu;

-działek nr 768 i 761 o powierzchni 4,0213 ha położonych w Pludrach;

 

Wersja XML