• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu portalu Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
BIP

Aktualności

 • Ankieta

  wydarzenie.jpeg
  Drodzy Mieszkańcy, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy zapotrzebowania dobrodzieńskiego rynku mieszkaniowego.
  Data publikacji: 22-08-2019 15:20
 • X Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

  rada-miejska.jpeg
  Informuje się, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.  
  Data publikacji: 22-08-2019 14:47
 • informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Dobrodzień zabudowanych na cele mieszkaniowe

  info.jpeg
  Data publikacji: 21-08-2019 14:56
 • IX DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL

  Plakat IX DCF.jpeg
  Burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na koncert charytatywny IX DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL
  Data publikacji: 20-08-2019 14:59
 • Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

  rada-miejska.jpeg
  Informuje się, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.   Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:   rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego; zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.     Radni dokonają zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny; zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata; zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, Statutu Gminy Dobrodzień, zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika; wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2019 rok; zmiany wieloletniej prognozy finansowej; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu; zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Data publikacji: 20-08-2019 14:52
 • 100 rocznica I powstania śląskiego

  100.jpeg
  W dniach 16-24 sierpnia przypada 100 rocznica I powstania śląskiego. Pamiętajmy by w tym szczególnym czasie odpowiednio uczcić pamięć wszystkich powstańców.
  Data publikacji: 16-08-2019 13:57
 • Dożynki gminne 2019

  dożynki główczyce 2019(3).jpeg
  Szanowi Mieszkańcy, Burmistrz Dobrodzienia wraz z sołectwem Główczyce, Gosławice, zaprasza wszystkich mieszkańców na Gminne Dożynki 2019 w Główczycach dnia 24-25. sierpnia 2019 roku.
  Data publikacji: 06-08-2019 14:43
 • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

  info.jpeg
  Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
  Data publikacji: 06-08-2019 14:38

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100
fax 34 35 75 100 wew. 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7179435
w tym miesiącu: 74679
dzisiaj: 3215