Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot akcyzy

W związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2011 rok. Wypłaty dokonywane będą w terminie od 2 listopada 2011 roku do 30 listopada 2011 roku. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych. Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 16 w godzinach 7:30 - 15:30 oraz pod numerem  telefonu: (034) 3575100 wew. 25.

Wersja XML