Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2021

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 18.02.2021 roku, do godziny 1400 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.                                     

 

                                                                                            Burmistrz Dobrodzienia dr Andrzej Jasiński

 

PDFZarządzenie S.0050.17.2021.docm.pdf (188,17KB)

PDFOgłoszenie Burmistrza .pdf (309,15KB)
PDFotwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2021.pdf (934,48KB)
DOCXwzor-oferty.docx (63,84KB)
DOCXwzor-sprawozdania.docx (45,28KB)


PDFProtokół z naboru kandydatów na członków komisji.pdf (146,83KB)

PDFOgłoszenie o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert.pdf (189,88KB)

 

                                                                  

Wersja XML