Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzieńk.wieczorka.jpeg W dniu 15.11.2011 r. została podpisana umowa na remont drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień, w związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka  w miejscowości Dobrodzień”  z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym „RAD-TOM” Tomasz Jadach z siedzibą w Herbach, 42-284 Herby, ul. Zielona 11, na kwotę brutto: 83 497,20 zł. Firma to została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, który odbył się 12 października b.r.             

Prace zostały rozpoczęte w dniu 17.11.2011r .  i zakończą się 30.11.2011 r. , będą obejmować następujący zakres robót drogowych:
- wykonanie korytowania,
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- ułożenie krawężnika betonowego,
- wykonanie 6 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikiem,
- ułożenie kostki betonowej

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych powyższe prace zostaną  przełożone na wiosnę przyszłego roku.
 
[MK]

Wersja XML