Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Oleskiej

W dniu 14.11.2011 r. została podpisana umowa na wykonanie uzbrojenia podziemnego, w szczególności budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu, w związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dla zadania p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo- Handlowym KURPET Rafał Kurpet z siedzibą w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna, Ul. Wołczyńska 34 D, na łączną kwotę brutto: 267 187,84 zł.

Firma to została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, który odbył się 10 października 2011 r.
 

oleskawodociągterenyinwest..jpeg


 [MK]
 

Wersja XML