Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury - podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Brak opisu obrazka Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013.

 

Na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury”, Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,  tj. 371.137,00 zł. 

W wyniku realizacji operacji  zostaną  zrealizowane m.in. takie cele, jak integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości Kocury. Operacja ta zostanie zrealizowana do końca 2013 r. 

Wersja XML