Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury

 

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dnia 30 września 2011 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013.

Na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury”, Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 371.137,00 zł.  Operacja ta zostanie zrealizowana do końca 2013 r.

 

 

 

W dniu 12 kwietnia 2012 r. podpisano umowę na budowę nowoprojektowanego, wolnostojącego niepodpiwniczonego, parterowego budynku Centrum Aktywności Wiejskiej (w ramach ZADANIA 1) z remizą OSP (w ramach ZADANIA 2) z firmą PARASOL – Marek Szewczyk, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 1A, na łączną kwotę brutto 651.051,36 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: „Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.02.2012 r. Niniejsza inwestycja w ramach ZADANIA 1 będzie współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowoprojektowany, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy budynek Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP. Będzie to obiekt o zwartej bryle, o wym. 20 x 30 m i wysokości 6,85 m w kalenicy, z wysokim dwuspadowym dachem, który zostanie zlokalizowany na terenie niezabudowanej działki nr 634/27, położonej w miejscowości Kocury przy ulicy Oleskiej.

W wyniku realizacji niniejszego zamówienia w nowoprojektowanym obiekcie zostaną stworzone:

- sala wielofunkcyjna,

- zaplecze socjalne,

- zaplecze sanitarne dla sali,

- pokój komputerowy z dostępem do Internetu,

- biuro dla organizacji lokalnych,

- garaż na samochód strażacki wraz z zapleczem oraz szatnią,

- kotłownia wraz ze składowiskiem opału na eko-groszek.

Ogólnodostępny obiekt, którego głównym przeznaczeniem będzie organizacja imprez, zajęć dla dzieci oraz innych wydarzeń, będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w postaci utwardzonego placu przed budynkiem wraz z dojazdem do garażu OSP, parkingu, chodników utwardzonych kostką brukową i terenu zielono-rekreacyjnego dla dzieci (zieleń wysoka i niska). 
 

 

 

Zdjęcia: Dorota Maleska

 

Roboty obejmujące swym zakresem ZADANIE 1 i 2 potrwają w sumie do 30.10.2013 r.

W I etapie w ramach ZADANIA 1 i 2 zostanie wykonany następujący zakres prac:

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie fundamentów,

- wybudowanie obiektu do tzw. „stanu zero”,

- wykonanie ścian parteru,

- wykonanie stropu nad częścią kondygnacji parteru,

- wykonanie dachu i pokrycia wraz obróbkami blacharskimi,

- zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakończenie I etapu jest planowane do 30.11.2012 r.

W II etapie w ramach ZADANIA 1 i 2 zostaną wykonane:

- podłogi, tynki wewnętrzne, obudowa stropu,

- pozostałe roboty wykończeniowe wewnętrzne,

- elewacja i elementy zewnętrzne obiektu,

- wszystkie roboty instalacyjne,

- kotłownia,

- roboty elektroenergetyczne,

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla sali w budynku centrum,

- zewnętrzna instalacja wod.-kan. oraz szambo na ścieki sanitarne,

- zagospodarowanie terenu.

Zakończenie II etapu jest planowane do 30.10.2013 r.

Ponadto w ramach tzw. zamówienia uzupełniającego, przewidywany jest montaż syreny alarmowej.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z REALIZACJI PROJEKTU:

 

 

 

 

Wersja XML