Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy specjalistyczny samochód strażacki w gminie Dobrodzień

 

W dniu 29 października w Szemrowicach odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego specjalistycznego samochodu strażackiego marki Scania, połączone z poświęceniem. Święto to dopełniła radość z faktu włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Zakup samochodu został dofinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu pn. „Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych w gminie Dobrodzień przez OSP Szemrowice” wynosi 1.130 000 złotych. Kwota dotacji stanowi wartość 749 147,50 złotych. Dofinansowanie gminy Dobrodzień wyniosło 380.000,00 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, Komendant Gminny Ochotniczych  Straży Pożarnych w Dobrodzieniu Stanisław Kulej, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobrodzieniu Erwin Dziuba oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach Klaudiusz Maziol. Samochód został poświęcony przez Księdza Proboszcza Henryka Malornego. Jest to jeden z najnowocześniejszych samochodów pożarniczych w województwie opolskim.

Więcej informacji na stronach www.szemrowice.pl   www.osp.szemrowice.pl

Dziękujemy panu Joachimowi Wloczykowi za udostępnienie zdjęć.

 

 

Wersja XML