Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 20.11.2020 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na  Śląsku Opolskim na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych na kwotę 3.000,00 zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z pózn. zm.)

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dot. działalności na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych.

PDF2020-11-26_100825 oferta MN.pdf

                      

                       Burmistrz Dobrodzienia

                                                                           dr Andrzej Jasiński    

Wersja XML