Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

 

Informuje się, że w dniu 23 listopada 2020 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 49. 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

-przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu;

-przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

-uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

-przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;

-zmiany Uchwały nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień;

-uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok.

-uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wersja XML