Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynków przy Placu Wolności w Dobrodzieniu

 

termomodernizacja1.jpeg W dniu 13.10.2011 r. została podpisana umowa w związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dla zadania p.n.: „Termomodernizacja budynków przy Placu Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modernizacją kotłowni w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni” z firmą MADEX-INSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65, na łączną kwotę brutto: 927564,97 zł. Firma to została wyłoniona w przetargu nieograniczonym, który odbył się 5 sierpnia b.r.

 
Prace zostaną rozpoczęte 07.11.2011 r. i potrwają do 15.08.2012 r., będą obejmować:
 
w ramach Zadania 1:
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno – usługowym w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a,
- remont pomieszczenia gospodarczego (komórka lokatorska w piwnicy budynkumieszkalno-usługowego) Dobrodzień przy Placu Wolności 22-23,
- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych dla rozdzielaczy ciepła centralnego ogrzewania w pomieszczeniu gospodarczym budynku mieszkalno - usługowego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a.
 
Zadania 2:
- przebudowę pomieszczeń kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności 24 w Dobrodzieniu,
- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych przebudowy kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności 24 w Dobrodzieniu,
- remont pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 dla potrzeb projektowanego przyłącza cieplnego,
- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych dla rozdzielaczy ciepła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1,
- wykonanie przyłącza sieci cieplnej z budynku kotłowni w Domu Kultury przy Placu Wolności 24 w Dobrodzieniu do budynków: Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 i budynku mieszkalno-usługowego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a.
 
[MK]
Wersja XML