Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup energooszczędnych żarówek LED z możliwością redukcji mocy

Dobrodzień, dnia 22.10.2020 r.

GK.271.1.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot. udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 .


 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku zamówieniem poniżej 30 000 , którego przedmiotem jest: „Zakup energooszczędnych żarówek LED z możliwością redukcji mocy”.

 

1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energooszczędnych żarówek LED z możliwością redukcji mocy, tzn.:

 

Lp.

 

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

Cena netto

Cena brutto

1

żarówki LED o mocy 35 W

175

 

 

 

 

2

żarówki LED o mocy 75 W

65

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

Specyfikacja:

 

Montaż bez wymiany oprawy oświetleniowej: tak,

Trzonek: E27, E40,

Wbudowane inteligentne adaptacyjne sterowanie załączane istniejącym: zegarem astronomicznym, programatorem czasowym,

Aplikacja z reduktorami mocy: tak,

Gwarancja: 7 lat,

Klasa energetyczna: min. A+,

Żywotność: min. 60000h,

Strumień świetlny przy 100%: min. 6000lm (35 W), min. 13000lm (75 W),

Temperatura pracy: -40°C ÷ +50°C.

 

 

Przed przygotowaniem oferty zaleca się, aby wykonawca udał się w teren, celem szczegółowych oględzin.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Mateusz Czerniak (tel. 34 3575 100 wew. 46, faks: 34 3575 100 wew. 30 oraz adres e-mail: ).

 

 

2. Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2020 r.

 

3. Inne wymagania Zamawiającego:

 

Cena ofertowa powinna wynikać z opisu przedmiotu zamówienia, wyliczona w oparciu o wizję w terenie.

 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wszelkie upusty bądź rabaty należy uwzględnić w cenie oferty.

 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas sporządzania oferty na uwzględnienie wszystkich kosztów wykonania i zakupu materiałów.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie miało charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

 

4. Do oferty należy złożyć co najmniej 2 referencje na wykonane prace zgodne z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20.000,00 zł.

 

5. Ofertę sporządzoną zgodnie z w/w wymaganiami (na załączonym formularzu) prosimy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, lub w formie elektronicznej na adres urzad@dobrodzien.pl do dnia 28.10.2020 r., z dopiskiem: „Zakup energooszczędnych żarówek LED z możliwością redukcji mocy.

 

Załączniki:

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc

PDFZapytanie ofertowe.pdf

Wersja XML