Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. AZBESTU

 


Gmina Dobrodzień po raz kolejny uzyskała dotację na zadanie pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w roku 2020” w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Umowa dotacji podpisana została 17 września 2020 r.

 

Kwota dofinansowania stanowi, 100 % kosztów kwalifikowanych, tj. 16798,72 zł.:
- ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8399,36 zł,
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 8399,36 zł.

Wersja XML