Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotła

Brak opisu obrazka

 

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotła

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Dobrodzień

 

UWAGA - OGŁOSZENIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI JUŻ DEKLARACJE WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU W PAŹDZIERNIKU 2019 R. ORAZ TYCH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU, Z ZASTRZEŻENIEM § 7. PKT 6 I 7 REGULAMINU.

 

1. Termin składania wniosków: od 20.10.2020 r. do 20.11.2020 r. (w przypadku wyczerpania puli środków nabór zostanie wstrzymany).

2. Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (Sekretariat pok. nr 106) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej.

3. Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

1) Wniosek o udzielenie dotacji.

2) Oświadczenie współwłaścicieli.

3) Klauzula informacyjna

PDF001 Wniosek.pdf
PDF002 Oświadczenie współwłaściciela.pdf
PDF003 klauzula RODO.pdf
PDF004 Uchwała nr XXII 196 2020.pdf
 

 

Wersja XML